در روزهای تعطیل میتوانید برای راحتی بیشتر از پشتیبانی تلگرامی و پشتیبانی ایمیلی استفاده نمایید و پشتیبانی تلفنی در روزهای تعطیل غیر فعال میباشد.