درباره سایت آیونر

ما یک تیم آموزشی هستیم و بر این معتقد هستیم با توجه به افزایش روز افزون اتوماتیک شدن کسب وکارها و بوجود آمدن کسب وکار های اینترنتی دیجیتالی مبادرت به تولید محصولات آموزشی ابزارهای کسب وکار اینترنتی نماییم که برای مخاطبان و افراد ارزشمند باشند و بتوانند بوسیله مرور آموزش ها حرفی برای گفتن در زمینه افزایش رونق کسب وکار اینترنتی دیجیتالی داشته باشند.